Menu

GIS چيست؟
یکی از محصولات شرکت نرم افزاری داده پرداز پرشیا سافت، نرم افزار و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) است، که دارای شعبه هایی در استان های تهران و کرمانشاه، می باشد. سيستم اطلاعات جغرافيايی (Geographic Information Systems) ياGIS   مجموعه سازمان يافته ای از سخت افزار و نرم افزار كامپيوتری، اطلاعات جغرافيايی و افراد متخصصی است كه به منظور كسب، ذخيره، بهنگام سازی، پردازش، تجزيه و تحليل و ارائه كليه اشكال اطلاعات جغرافيايی طراحی و ايجاد شده است.

 كاربردهای نرم افزارهای سيستم اطلاعات جغرافيايی:

راه و ترابری:

نقشه های مکان يابی که انتخاب محل های مناسب جهت اجرای پروژه های مهندسی نظير دفن مواد زائد، خط لوله، جاده ومسير راه آهن، سدها و گسترش و توسعه ساختمان سازی می باشد.

زمین شناسی و معادن:

فرآوری های متنوع زمين شناسی جهت ارزيابی منابعی مانند آب، ماسه و گراول، سنگ ساختمانی، نفت خام، گاز طبيعی، زغال سنگ، انرژی زمين گرمايی در کنار کانی های فلزی.

منابع آب و آبخيزداری:

کشف منابع آبی زيرزمينی و بررسی آب های سطحی

کشاورزی و برنامه ريزی برای کاربری اراضی:

بسياری از سازمان های مربوط به کشاورزی و کاربری اراضی، هم اکنون از تکنيک های    GIS بهره می گيرند. به عنوان نمونه، داده های مربوط به کاربری اراضی و هواشناسی حاصل از ماهواره ها، اندازه گيری های زمينی و اطلاعات مربوط به محصول سال قبل، همه با هم برای پيش بينی ميزان يک يا چند نوع محصول دريک منطقه و تعیین مكان بالقوه برای كاشت مي توانند تجزيه و تحليل شوند.

 محیط زیست:

سنجش توان اكولوژيكی و مسائل زيست محيطی (ميزان آلودگی آب، خاک، هوا و... )، تهيه نقشه های حوادث و بلايای طبيعی

جنگلداری و مديريت حيات وحش:

به وسيله يک سيستم اطلاعات جغرافيايی نقشه جنگل ها می توانند دائما و بطور پيوسته به روز شوند. همچنين GIS   می تواند برای ذخيره و تجزيه و تحليل اطلاعات جنگل از قبيل محاسبه مقدار چوب قابل برداشت از يک منطقه، بررسی چگونگی توزيع آتش سوزی در جنگل و يا ارزيابی برنامه های مختلف برداشت چوب، به کار رود، در حالی که انجام بسياری از اين تجزيه و تحليل ها بدون بکار گيری   GIS امکان پذير نمی باشند.

تجارت:

محل ها و سيستم های تحويل مناسب در امور تجاری، بازاریابی، فروش و مکان یابی مشتریان

 صنعت حمل و نقل، ارتباطات و ...:

کاربرد  GIS در صنعت می تواند به عنوان نمونه جهت تعيين مسير ترانزيت کالا، موقعیت یابی و شناسایی نقاط کور شبکه مخابراتی ، تعيين موقعيت مناسب برای احداث جاده ها، خطوط نيرو، سيستم های مخابراتی و انتقال نیرو.... باشد.

سازمان ها:

استفاده در کليه امور استان ها به صورت محلی و استانی

سرويس های اضطراری:

مانند آتشنشانی ارائه و بررسی راهکارهای ممکن در جمع آوری سوانح، کنترل ترافیک ومدیریت خدمات اضطراری پس از وقوع سانحه

کاربرد های شهری:

کاربرد های شهری    GIS عبارتند از جمع آوری، به روز در آوردن، پردازش و توزيع داده های مربوط به زمين های شهری به طور سيستماتيک، تصميم گيری های اقتصادی، قانونی و فعاليت های مختلف برنامه ريزی مانند توسعه شهر سازی و برنامه ريزی شهری در استان های مختلف

نظامی و امنیت :

استفاده دربرنامه ريزی های نظامی و مکان های استراتژیک. مدل سازی مانورهای نظامی، موقعیت یابی مجرمین

تعليم و تربيت:

تحقيق، آموزش ابزار و نظارت

 

 

سامانه-آموزشی-رویش-پوسته2.jpg

سامانه-آموزشی-رویش-پوسته1.jpg

آخرین پروژه ها

 

 

راه اندازی سامانه اطلاعات جغرافیایی اداره آب و فاضلاب استان کرمانشاه

راه اندازی سامانه اطلاعات جغرافیایی اداره آب و فاضلاب استان کرمانشاه

راه اندازی سامانه اطلاعات جغرافیایی  سازمان صنعت، معدن و تجارت

راه اندازی سامانه اطلاعات جغرافیایی سازمان صنعت، معدن و تجارت

راه اندازی سامانه اطلاعات جغرافیایی   سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

راه اندازی سامانه اطلاعات جغرافیایی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

 راه اندازی سامانه اطلاعات جغرافیایی   شهرداری استان کرمانشاه

راه اندازی سامانه اطلاعات جغرافیایی شهرداری استان کرمانشاه

کاتالوگ

   

  

 


دریافت کاتالوگ

مشتریان سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)

 

 

 

پرشیا سافت
دی ان ان