Menu

نظام پیشنهادها چیست؟

یکی از محصولات شرکت نرم افزاری داده پرداز پرشیا سافت، سامانه و نرم افزار نظام پیشنهاد های سازمانی و پزشکی است، که دارای شعبه هایی در استان های تهران و کرمانشاه، می باشد. امروزه مدیریت مشارکتی یکی از پیشرفته ترین و موثر ترین روش های مدیریت در دنیاست، و کارآمدترین و اصلی ترین ابزار در این نوع مدیریت نظام پیشنهادهای سازمانی است.
 

اهداف نظام پیشنهادها

هدف از طراحی نظام پیشنهادها به طور کلی زمینه سازی برای تحقق مشارکت کارکنان در محیط های کاری، ارتقای بهره وری دستگاه، بهینه سازی و تامین رضایت کارکنان، مراجعه کنندگان و مشتریان است. چنانچه بخواهيم تصويری روشن تر از نيات و ماموريت های نظام پيشنهادها ارایه نماييم موارد ذيل قابل ذكر مي باشد.

1. فراهم نمودن شرايط و امكانات لازم به منظور جذب و نگهداری نيروهای متخصص وكارآمد 

2. ارتقاء آگاهی مديران ميانی و ارشد درخصوص كار وگرايش های كاركنان

3. شناسایی قابليت های ويژه و توانایی کارکنان و ارائه بازخوردهای لازم درخصوص كار و گرايش های آنان

4. توسعه توانایی های فردی و ايجاد خلاقيت دركاركنان ازطريق ارج نهادن به پيشنهادهای منطقی آنان

5. ارتقاء كمی وكيفی فعاليت های کارکنان، كاهش هزينه ها، بهبود روندهای عملياتی، سيستم ها و نظاير آن

6. ارتقاء سطح كارايی كاركنان و همسوسازی اهداف فرد و ارگان از طريق فراهم نمودن منافع مشترك مادی، معنوی و تقويت روحيه مشاركت، همكاری و كارگروهی

7. افزايش نقش، احساس هويت، رضايت، وفاداری، همبستگی و تعلق در كاركنان و احساس مسئوليت در حل مسائل

8. تقويت حس مسئوليت و ايجاد انگيزه در بكارگيری نيروی ابداع و ابتكار كاركنان

9. عنايت به كرامت انسانی و ايجاد زمينه های لازم برای توسعه، تفكر و تعقل آنان به منظور ايجاد بستر مناسب جهت مشاركت كليه كاركنان بعنوان منابع مديريت

10. دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای مشتریان و بررسی آن ها در کمیته های مربوطه به منظور جلب رضایت مشتریان

 

ویژگی های نرم افزای تحت وب نظام پیشنهادها

 منطبق بر روش های نظام مشارکت :این سیستم کاملا منطبق با روش های متداول پیاده سازی نظام مشارکت در ایران است.

کاملا بر مبنای وب :در این سیستم نیازی به نصب نرم افزار برای کاربران وجود ندارد.

سطوح عملکرد متفاوت :در این سیستم کلیه مدیران گروه ها، کارکنان سازمان ها، کارشناسان پیشنهادها، کلیه مشتریان، تامین کنندگان، ارباب رجوعان و سایر افراد مرتیط با سازمان با سطوح کاربری مجزا و امکاناتی متفاوت همراه با کلمه عبور خود می توانند وارد سیستم شوند و به بخش های مختلف سیستم دسترسی داشته باشند.

 مدیریت دریافت پیشنهاد :پیشنهادهای واصله بررسی شده موارد تکراری مشخص می گردند و انواع پیشنهادها از زمینه مربوطه جدا می گردند.

کارشناسی پیشنهادها :پیشنهادها قابل ارجاع به گروه های کارشناسی درون سازمانی یا برون سازمانی برای بررسی و تحلیل می باشند.

نمایش وضعیت پیشنهاد بصورت پویا :پیشنهاد دهندگان و کارشناسان و مدیران در هر لحظه قادر به مشاهده وضعیت پیشنهاد می باشند.

قابلیت اعتراض و تکمیل نواقص :پیشنهادها قابلیت اعتراض و رفع نواقص را توسط پیشنهاد دهنده دارند.

پیشنهادهای عمومی و فراخوان پیشنهاد :در این سیستم می توان موضوعی را مورد پیشنهاد عمومی قرار داد و یا در مورد مسئله ای فرا خوان پیشنهاد اعلام نمود.

بایگانی و پیگیری پیشنهاد :افراد می توانند پیشنهادهای خود را بایگانی و نسبت پیگیری پیشنهادهای ارسال شده در هر لحظه اقدام کنند.

تعریف ساختار سازمانی :ساختار سازمانی و پرسنلی در این سیستم بدون محدودیت قابل تعریف می باشد.

گروه های پیشنهاد دهنده :در این سیستم امکان ارسال پیشنهاد بصورت گروهی با تعیین سهم اعضا وجود دارد.

نظام پاداش :تعریف پاداش برای هر پیشنهاد با ساختار تعریف شده از سوی سازمان بصورت کاملا پویا وجود دارد.

مدیریت پیشنهاد دهندگان :می توان تعیین کرد که پیشنهاد دهندگان از افراد داخل سازمان و یا خارج از سازمان باشند.

چند دبیرخانه ای :امکان تعریف چند دبیرخانه برای تسریع امور در این سیستم وجود دارد.

اطلاعیه و اخبار:در این سیستم اماکن تعریف اطلاعیه و اخبار برای نمایش همگان و یا فقط کاربران عضو وجود دارد.

گزارش های متعدد و پویا :انواع گزارش ها و نمودارها در انواع مختلف در این سیستم موجود است.  

 

 

 

سامانه-نظام-پیشنهادهای-سازمانی-پوسته1.jpg

سامانه-نظام-پیشنهادهای-سازمانی-پوسته2.jpg

آخرین پروژه ها

 

 

راه اندازی سامانه نظام پیشنهاد های سازمانی اداره بنیاد مسکن استان کرمانشاه

راه اندازی سامانه نظام پیشنهاد های سازمانی اداره بنیاد مسکن استان کرمانشاه

راه اندازی سامانه نظام پیشنهاد های سازمانی استانداری کرمانشاه

راه اندازی سامانه نظام پیشنهاد های سازمانی استانداری کرمانشاه

راه اندازی سامانه نظام پیشنهاد های سازمانی بنیاد شهید استان کرمانشاه

راه اندازی سامانه نظام پیشنهاد های سازمانی بنیاد شهید استان کرمانشاه

راه اندازی سامانه نظام پیشنهاد های سازمانی پتروشیمی بیستون استان کرمانشاه

راه اندازی سامانه نظام پیشنهاد های سازمانی پتروشیمی بیستون استان کرمانشاه

کاتالوگ

  

دموی آنلاین

دریافت کاتالوگ

مشتریان سامانه نظام پیشنهاد های سازمانی

 

 

 

 

پرشیا سافت
دی ان ان