دموی محصولات

مرکز رشد واحدهای فناوری کرمانشاه

دانشگاه فردوسی مشهد

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه رازی

دانشگاه پیام نور

سازمان آتش نشانی

آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه

شهرداری استان کرمانشاه

مدیریت منابع آب ایران

سازمان اوقاف و امور خیریه

مرکز آموزش شهید بهشتی ساری

موسسه آموزش عالی کرمانشاه

وزارت آموزش و پرورش

سازمان نوسازی و تجهیز مدارس

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت و معدن و تجارت

شرکت بارمان سازه

اداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه

کانون هماهنگی دانش وصنعت فرآوری قیر طبیعی

شرکت هرکول فن

مرکز هم اندیشی توسعه استان کرمانشاه

شرکت پتروشیمی بیستون

شرکت سهیل قارچ

شرکت تجارت پژوهش زاگرس

آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه

شرکت پتروشیمی ماد

شرکت فرش فرهنگ

کالج زبان استان کرمانشاه

سازمان مدیریت صنعتی تبریز

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

سازمان امور عشایری استان کرمانشاه

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی

جهاد دانشگاهی ها

جهاد دانشگاهی استان تهران واحد شهید بهشتی

جهاد دانشگاهی استان تهران واحد بازار کار

جهاد دانشگاهی استان تهران واحد دانشگاه تهران

جهاد دانشگاهی استان تهران واحد دانشگاه شریف

جهاد دانشگاهی استان تهران واحد دانشگاه امیر کبیر

جهاد دانشگاهی استان مازنداران

جهاد دانشگاهی استان لرستان

جهاد دانشگاهی استان آذربایجان غربی

جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی

جهاد دانشگاهی استان مشهد

جهاد دانشگاهی استان زاهدان

جهاد دانشگاهی استان اهواز

جهاد دانشگاهی استان یزد

جهاد دانشگاهی استان کرمان

جهاد دانشگاهی استان اراک

جهاد دانشگاهی استان چهارمحال بختیاری

جهاد دانشگاهی استان ایلام

برخی دیگر از مشتریان شرکت
 • دانشگاه  اشراق مشهد
 • سازمان صنايع و معادن استان قم
 • وزارت آموزش و پرورش كل كشور
 • سازمان آموزش و پرورش استان كرمانشاه
 • سازمان آموزش و پرورش استان تهران
 • سازمان آموزش و پرورش استان همدان
 • سازمان آموزش و پرورش استان لرستان
 • سازمان آموزش و پرورش استان كردستان
 • منابع طبیی و آبخیزداری استان کرمانشاه
 • منابع طبیی و آبخیزداری استان مرکزی
 • آب و فاضلاب روستایی  استان کرمانشاه
 • آب و فاضلاب روستایی  استان سمنان
 • آب و فاضلاب روستایی  استان گیلان